PERSATUAN USAHAWAN MUDA

 

 OBJEKTIF


Melahirkan para pelajar yang berkebolehan dan berjaya saing dalam menjana pembangunan sahsiah diri.


Melahirkan pelajar yang dinamik, proaktif, dan cemerlang dalam melestarikan modal insan sejajar dengan matlamat membentuk "Pelajar Pintar Soleh Serba Boleh"